تمام نوشته های اکرم مسعود

۰۴اسفند/۹۶

تغذیه سالم طبق گروه خونی ضامن یک عمر سلامتی

تغذیه سالم طبق گروه خونی ضامن یک عمر سلامتی هر فرد برای حفظ سلامتی ؛ سعادت ؛ خوشبختی و داشتن طول عمر باید از خوراک خود ؛ آگاهی داشته باشد. که چیبیشتر…

۳۰بهمن/۹۶

کلاژن چسب طبیعی بدن

کلاژن چیست؟ کلاژن چسب طبیعی بدن کلاژن اصلی ترین پروتیئن در تمام بدن وجود دارد .در واقع سازنده استخوان ؛ غضروف ؛ تاندون و پوست محسوب می شود. در بدن انسان ۱۳بیشتر…

۲۸بهمن/۹۶

کبد سومین گنج بدن انسان

کبد سومین گنج بدن انسان می باشد که وزن تقریبی کبد ۱۵۰۰ گرم است و به دولوب اصلی راست و چپ تقسیم می شود. کبد بزرگترین غده در بدن است . کهبیشتر…

۲۰بهمن/۹۶

سلامتی شاهکار خلقت است

سلامتی تنها یک کلمه زیبا نیست بلکه فلسفه آن در شاهکار خلقت است. سلامتی مهم ترین سرمایه هر انسان است . که بدون هیچ هزینه ایی در اختیار انسان قرار گرفته امابیشتر…

۰۶بهمن/۹۶

گروه خون شما به عنوان اثر انگشت ژنتیکی شماست

گروه خون شما به عنوان اثر انگشت ژنتیکی شماست گروه خون ما قادر است ما را به سوی زندگی سالم تر راهنمایی نماید. خون از دو ترکیب اصلی تشکیل شده است سلولبیشتر…